Sú produkty Puella šetrné k životnému prostrediu?

V PUELLAvone zodpovedne pristupujeme k ochrane životného prostredia.

Naše parfumy na pranie neobsahujú ťažké kovy, znečisťujúce rezíduá, dioxán, SVHC, parabény, PBT/vPvB látky, mikroplasty ani nanolátky.

Parfum sa pri praní uvoľňuje až v poslednej fáze pracieho cyklu, co znamená, že sa aplikuje priamo na oblečenie a neodčerpáva sa do odpadovej vody.

Pri dodržiavaní odporučeného dávkovania a manipulácie sú produkty Puella vhodné aj v prípade, ak máte čističku odpadových vôd.

Späť do obchodu